V e r s i t a l i e, S.L.

 

 Translation
Services MENU

Recursos Humans

Els nostres valors i filosofia són una part vital i irrenunciable de la nostra cultura d’empresa: conceptes com professionalitat, honestedat, responsabilitat, integritat i compromís ens identifiquen i són, juntament amb el talent dels nostres professionals, el millor marc per desenvolupar la nostra activitat professional i obtenir els millors resultats.

 

 

 

 

 

 

 

Política de Recursos Humans 

 

La nostra política de Recursos Humans es concreta en els punts següents:

  • Incorporar, estimular i conservar els millors professionals, i fomentar-ne el desenvolupament personal i professional.

  • Implementar una cultura d’empresa basada en valors i codis de conducta responsables i ètics.

  • Ajudar i potenciar la formació i actualització lingüística i tecnològica.

  • Facilitar l’esperit crític constructiu que cerqui la consecució dels objectius i contribueixi a la superació professional.

  • Donar suport, afavorir i implementar un equip multidisciplinar, cohesionat i compromès amb el nostre projecte d’empresa.

  • Dotar els nostres millors professionals, en tant que sigui possible i en un exercici de reciprocitat, de la màxima estabilitat en l’exercici de la seva professió.

 

 


 

 

Requisits imprescindibles 

 

És requisit imprescindible que tots els nostres traductors acreditin i presentin:

 

 

"Sense traducció habitaríem províncies confrontants amb el silenci".

George Steiner

"No ometre, no afegir, no adulterar".

 Valentín García Yebra

 

 

 

 


"Traduir d’una llengua a una altra és l’exercici intel·lectual més delicat; en comparació, les altres endevinalles, del bridge al trencaclosques, semblen trivials i vulgars. Agafar un fragment de grec i posar-lo en anglès sense vessar cap gota, quina destresa més agradable!"

Cyril Connelly

"Traduir és produir efectes anàlegs amb diferents mitjans".

 Paul Valéry